Terms of Service

Köp- och Användarvillkor Still in Fashion

Allmänt

Dessa Köp- och Användarvillkor gäller för användare och köpare av varor på webbplatsen www.stillinfashion.com. Still in Fashion AB (556910-2832) ingår endast avtal med myndig person. Är du under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd för att få köpa och sälja hos oss. Still in Fashion AB (556910-2832).

1. Användning av webbplatsen

Tillgång till och användning av webbplatsen www.stillinfashion.com, och de varor och köptjänster som finns på denna webbplats, omfattas Still in Fashions Köp- och Användarvillkor. Genom att använda webbplatsens tjänster, samtycker du till att Köp- och Användarvillkor kan komma att uppdateras av oss från tid till annan. Du bör därför hålla dig uppdaterad på denna sida regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar som Still in Fashion kan ha gjort av Köp- och Användarvillkor.

Tillgång till denna webbplats är tillåten på tillfällig basis och Still in Fashion förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra tjänsterna på webbplatsen utan att meddela det i förväg. Still in Fashion har inget ansvar i det fall denna webbplats inte är tillgänglig under någon tidsperiod. Från tid till annan kan vi komma att begränsa åtkomsten till vissa delar av eller hela denna webbplats på grund av tekniskt underhåll eller förändringsarbete.

Still in Fashion förbehåller sig rätten att vid uppenbara felaktigheter, t.ex. avseende pris eller tryckfel, korrigera felet i efterhand. Om du som Köpare av en vara inte är nöjd med denna korrigering får du avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en order vid tekniska problem eller om varan återkallats av säljaren eller inköpts av annan kund. Om du vill korrigera din beställning efter order kan Still in Fashion endast göra detta innan Still in Fashion skickat varan till dig.

2. Orderbekräftelse och överlåtelse av risk

När vi mottagit ditt köp skickas omgående en bekräftelse till dig om att vi mottagit din order.. Du blir ägare till de varor du beställt först när vi har mottagit en fullgod betalning för varorna samt de har levererats till dig. När varan/varorna har levererats till din adress eller ditt utlämningsställe övergår ansvaret för förlust eller förstörelse på dig.

3. Betalning

Betalning kan ske via bankgiro, företagskonto, Swish, kontokort enligt nedan och anvisningarna på webbsidan. Orderbekräftelse av köp skickas per mail på den mailadress som uppgivits vid registrering av köporder. Om mailadress saknas skickas orderbekräftelse per post till uppgiven postadress. Betalning kan ske via insättning på Bankgiro BG 339-4988 (Still in Fashion AB) alternativt Företagskonto Handelsbanken 6001 880 679 158 (Still in Fashion). Betalning via Klarna eller kontokort via PayPal är också möjligt. Välj betalningssätt och följ anvisningarna för betalning av köp på www.stillinfashion.com.

När Still in Fashion mottagit betalning för varan, skickas varan som rekommenderad försändelse senast inom fem (5) arbetsdagar till Köparen med DHL eller PostNord.

4. Leverans & Frakt

Frakt inom Sverige ingår i köpeskillingen, men  tillkommer på priset och betalas av Köparen om köparen bor utanför Sveriges gränser. Normal frakttid är 2-4 dagar (inom Sverige) efter fullgjord betalning, beroende på avstånd till Köparen. Ett leveransbekräftelsemail skickas till uppgiven email adress i samband med att order postats. Har du inte mottagit detta mail inom tre (3) arbetsdagar skall du kontakta vår kundtjänst på buyandsell@stillinfashion.com.

Still in Fashion skickar alla paket inom Sverige med DHL eller PostNord som rekommenderad försändelse. Order skickas till DHLs respektive PostNords utlämningsställe. Därifrån skickas sedan en avi, alt ett sms till det mobilnummer som Köparen uppgivit vid beställningen på Still in Fashion eller en pappers-avi som du tar med dig när du hämtar ut ditt paket.

Om varan skadas eller kommer bort under transporten till Kund är Still in Fashion ansvarig. Om detta inträffat är det Kundens skyldighet att omgående meddela Still in Fashion och senast inom två (2) veckor). Om varan skadas eller kommer bort vid retur till Still in Fashion står Kunden risken och är betalningsansvarig.

5. Varor i befintligt skick

Varor som säljs via www.stillinfashion.com säljs i befintligt skick. Still in Fashion handlar enbart med second hand produkter varför varorna kan förväntas ha erforderligt slitage. Märkbart, eller onaturligt stor slitage anges i texten vid respektive vara på www.stillinfashion.com som beskriver varan.

6. Priser

Priserna är fasta och budgivning kan inte ske. Priset angivet vid respektive vara på www.stillinfashion.com är det pris Köparen betalar. I detta pris ingår en försäljningsprovision om tjugonio (29 %) procent, vilket inkluderar moms, till Still in Fashion. Övriga sjuttioen (71 %) procent tillfaller säljaren. Porto och fraktavgifter betalas av Still in Fashion för leveranser inom Sverige.

7. Outlösta paket och avgift

För paket med betalda varor som inte hämtas ut av Köparen debiteras en avgift för outlöst paket på 1.000 kr. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, returfrakt, hantering samt utebliven vara från sajten mer än nödvändigt. Betalning av denna expeditionsavgift ska ske inom tio (10) dagar från fakturering från Still in Fashion. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift på 50 SEK samt dröjsmålsränta och ev. inkassokostnader. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som inte uthämtat och debiteras därefter.

8. Ångerrätt, reklamation och retur

Vi på Still in Fashion vill självklart att du ska vara nöjd med din vara. Om du handlar som privatperson gäller ångerrätt enligt svensk lag och du har som köpare och konsument full ångerrätt under 14 dagar från att du mottagit varan. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du inom ångerperioden meddela att du vill ångra ditt köp till Still in Fashion via brev eller e-post nedan varvid du på egen bekostnad returnerar varan och återbetalning sker till dig i enlighet med denna punkt. Vid retur av vara som använts och hanterats av Köparen i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion, är Köparen ansvarig för att ersätta Still in Fashion för den eventuella värdeminskning som uppstått. Värdeminskningens omfång bestäms av Still in Fashion ensam. Ångerrätten kan nyttjas av Köparen förutsatt att varan returneras tillsammans med de etiketter, förslutningar, identifieringsetiketter, förpackningar samt eventuella fodral, informationsfolder och äkthetsintyg som följer med varan vid leverans. Köparen får givetvis prova sin vara för att se om den passar, men om Köparen avlägsnar identifieringsetiketten upphör ångerrätten omedelbart

Om Köparen reklamerar vara på grund av väsentlig skada eller fel kommer vi att göra en bedömning och begära in varan för besiktning. Köparen har vid väsentlig skada och fel, eller om varan har varit i väsentligt sämre skick än vad som Köparen kunde förvänta, rätt att häva köpet eller eventuellt få ett motsvarande avdrag på priset. Köparen får då tillbaka hela köpesumman, eller ett mindre belopp efter en rimlig värdering. Återbetalning sker normalt inom tio (10) arbetsdagar från det att Still in Fashion mottagit och godkänt reklamationen. Om reklamationen handlar om äkthet ber vi dig att skicka in skriftligt utlåtande om detta från en oberoende och erkänd expert.

Alla varor som skickas tillbaka till Still in Fashion måste vara noggrant emballerade, för att undvika skador på varan. Det är Kunden som står för transportrisken och kostnaden tillbaka till Still in Fashion.

Still in Fashion kan endast utföra återbetalning på samma sätt och till samma konto som användes vid köptillfället.

Returadress för ångerrätt och reklamation:

Still in Fashion

Storgatan 57, SE-115 23 Stockholm

buyandsell@stillinfashion.com

Still in Fashion är kommissionär och en mellanhand mellan Köparen och säljaren av varan och ska tillgodose att transaktioner på www.stillinfashion.com genomförs etiskt korrekt. Vi kan därför inte fortsätta kundrelationen med kunder som upprepade gånger utnyttjar ångerrätten på ett sådant sätt att det uppstår ett mönster som tyder på att det inte har funnits reella avsikter att stå fast vid sitt köp. Still in Fashion avgör i varje enskilt fall om en kunds köpe- och returneringsmönster innebär ett missbruk av ångerrätten. Om Still in Fashion kan konstatera ett beteende som konstituerar missbruk av ångerrätten skickar vi en varning till kunden att vi kommer att välja att avsluta kundrelationen vid en upprepning.

9. Force Majeure

Still in Fashion ansvarar inte för förlust eller skada som åsamkas Köparen vid inställd försäljning eller fördröjd utbetalning eller leverans som uppstått på grund av krigshandling,arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Still in Fashion inte kunnat råda över eller förutse.

10. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med användning av denna webbsida www.stillinfashion.com eller köp av vara/varor på webbsidan i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande köp av vara/varor utanför Sverige skall avgöras enligt gällande lag i gällande land samt respektive lands tingsrätt som första instans.

11. Personuppgiftsbehandling och sekretess

Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Still in Fashion inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt, som med datorteknik på ett säkert sätt och förblir konfidentiella. Som Köpare är det viktigt, och ditt ansvar, att se till att dina uppgifter är korrekta och fullständiga, d.v.s. att bland annat din e-postadress och dina bankuppgifter är korrekt angivna. Du kan alltid göra rättelser genom att kontakta oss på buyandsell@stillinfashion.com. När du handlar med Still in Fashion ber vi dig att lämna vissa personuppgifter, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och bankuppgifter. Still in Fashion sparar och använder dessa uppgifter för att göra det möjligt för dig att köpa och sälja varor, för att kommunicera med dig och för att skicka vårt nyhetsbrev om du lämnat ditt samtycke till detta. Vi registrerar vilka köp och försäljningar du genomför, dessutom använder vi uppgifterna till statistik och för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till våra fasta samarbetspartners, t.ex. transportföretag, IT-underleverantörer och vår betalningspartner, och i förekommande fall till polis och andra myndigheter enligt lag, och endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att fullfölja lag, behandla dina transaktioner och försäljningar eller säkerställa en optimal drift av vår hemsida.

12. Cookies

Enligt svensk lag ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen. Still in Fashion använder sig av den senare typen av cookies. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar (se din webbläsares instruktion, tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har). Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 1 juni 2017

Terms & Conditions

Buying: Swedish English
Selling: Swedish English